Stipendium från Familjen Engström 

10.06.2024

Fond bildad av Ulf Engström för genom stipendier utveckla kunskap och kompetens inom svensk ekologisk trädgårdsodling. 

Ulf Engström har sedan 1997 byggt upp trädgårdsanläggning på plats Linavägen 50 -  Södertälje. Platsen var från början en yta med sten och grus dvs utan matjord eller byggnader. Uppbyggnaden startade med anläggning av 1.000 m2 växthus för ekologisk odling av tomat. succesivt hat verksamheten utvecklat med gårdsbutik och café, äppelmusteri och 2,5 ha frilandsodling.

Engström har en lång, allt sedan 1853, tradition av grönsaksodling till Stockholms matmarknad. Under 2023 har Trädgårn i Mellansverige sålts till Karolina Obrzut. 

Stipendier har årligen utdelats sedan 2021. Fondmedel omfattar 180.000tkr insatta på Trädgårn i Mellansveriges bankkonto i december 2023. Av fondens kapital/medel utdelas årligen stipendium om 20.000kr/år. 

Fondmedel används tills de är förbrukade. Stipendium utdelas till person som i sin utbildning eller yrkesgärning visat intresse och engagemang för Trädgårns ekologiska grönsaksodling eller förädling av ekologiska grönsaker/frukt o bär. 

Stipendiaten får fritt använda stipendiemedel med syfte att utveckla sitt intresse och kompetans inom ekologisk grönsaksodling och mathantverk.